۱۰ اسفند ۱۳۹۲

عقل ، تقلید و روشنفکریعقل ، تقلید و روشنفکری
به عقل خویش بیندیش ، روشنی این است

مخواه عقلِ تو در حُکمِ این و آن باشد

اگر ز کودکی خویش پا برون ننهی

هماره جان و تنت ، وقفِ دیگران باشد!

***

تو را که فخر به تقلید اهل دین بوده ست

نزیبد آن که نهی نام خویش روشنفکر

چرا که فکر تو را دیگران قوام دهند

ولی تـُراست  سری  گرم  با لبی  در ذکر !


م.سحر

1/3/2014

هیچ نظری موجود نیست: