۰۲ فروردین ۱۳۹۳

بهار تند قدم

Ajouter une légende

بهار تُندقدم

می‌گذرد این بهار ِتُندقَدم نیز
خط ّو نشان می‌کِشد به دفتر ِغم نیز

می شکُفد تا به شاخسار، نمانَد
غُنچه و گُل چون مسافرانِ عدم نیز

ما همه برگیم، اگرچه فرد و جداییم
در ره ِ بادِ خزان رسیم به هم نیز!ـ 

عاقبت از گردش زمان نگریزد
شوکت طبال و اهتزاز عَلَم نیز

جز قلم آیا شکوه و منزلتی هست؟
گرچه بقا نیست در شکوهِ قلَم نیز !


م. سحر

۲. ۱. ۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست: