۰۴ فروردین ۱۳۹۳

خیرمقدم بهاری  خیر مقدم بهاری
......................................

ای بهار، آمدنت خُرّم باد
گامِ سبزت به زمین محکم باد
زنسیمی که فرستی به جهان
باغ را زخم ِ زمان مرهم باد
مِهر افزون و عدالت افزون
جور کوتاه و عداوت کم باد
کوله بار تو ز آزادی پُر
خالی از جهل و جنون عالم باد
با قدم‌های تو بی‌وقفه تُهی
سینه از کین و وجود از غم باد !

م. سحر
۴/۱/۱۳۹۳

پاریس

هیچ نظری موجود نیست: