۰۴ فروردین ۱۳۹۳

غصه

غُصّه

هی غُصه خوردیم وخوردیم
دندان به ظلمت فشردیم

زهر زمان را مکیدیم
گم کردگان را شمردیم

زین چار دیوار ویران
خود را به کژاهه بردیم

میهن به بیگانه دادیم
کشور به دشمن سپردیم

گویند: ما زنده بودیم
گوییم: بودیم و مُردیم !

ردّی نهادیم از ننگ
بر گِردِ نامی که بُردیم !

م. سحر

۴/۱/۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست: