۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

کوچ فرجامین محمد رضا لطفی


کوچ فرجامین محمد رضا لطفی

متأسف و غمگینم که لطفی هم ترک نغمه کرد و سازی را که از درویش خان و کلنل وزیری، نی داود، علی اکبرخان شهنازی، نورعلی برومند و جلیل شهناز به میراث داشت تنها نهاد!

هرچند به قول پیر طوس: «ز مادر همه مرگ را زاده‌ایم !»
اما گوهر وجودی انسان‌ها نامیراست
خوشا آنان که از چنین گوهری بهرمندند و لطفی از آن بهره داشت .
هرچند روزگار ما مساعد طبع نواگر و نغمه ساز و خروشندۀ او نبود و رنود از او بهره‌ها بردند و الماس هنر او را به اغراض و امراض فکری و مرامی و حزبی خود خراش دادند،
با این همه لطف نغمۀ لطفی سر جای خود باقی ست
ودردا که نسل ما در زمانه ای پا به جهان نهاده بود که  روزگار  ذوق و هنر نبود!
زیرا شیادان بساط جادوییشان را بر میهن ما گسترده بودند و تیشه به ریشه انسانیت و احساس و اندیشه و ذوق و هنر می‌زدند.
یاد لطفی تا زمانی که نغمه‌ها در سخن‌اند با ما و با آن‌ها که از ذوق و شور و شیدایی و عشق بی‌خبر نیستند ماندگار خواهد بود!

من از او انتقاد کرده‌ام اما او را دوست می‌داشتم و نقد من بر او، انگیزه‌ای جز نیک خواهی برای او و برای هنر او که هنر سرزمینم ایران بود نداشت.

او را همواره در یاد خواهم داشت

هیچ نظری موجود نیست: