۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

سفلگان
سفلگان

سفلگان صاحبان اورنگند
سر و میر و مدیر و سرهنگند

وارثِ فرّ و لوح و فکر و قلم
شهسواران علم و فرهنگند

خو پذیرند و همچو بوقلمون
به یکی دَم، هزار و یک رنگند

بذر بی‌حاصلند و تخمِ تباه
سازِ ناساز ناخوش آهنگند

خوش در آیینه غرقه‌اند اما
غرقه در گَرد و غرقه در زنگند

دعوی افتخارشان فربه
کوبۀ طبل و نعرۀ ننگند

 چون سکندر دونده در آمال
همچو تیمور در شرف لنگند

راهِ انسانشان شعار، اما
 دور از انسان هزار فرسنگند : 

که کمین گستران تزویرند
که کمند آوران نیرنگند

...................................

م. سحر

۵. ۵. ۲۰۱۴

هیچ نظری موجود نیست: