۱۵ تیر ۱۳۹۳

وطنی بود


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

وطنی بود
وطنی بود و ملتی بودیم
قوم بی عیب و علتی *بودیم

دل به نعلین و تن به سُم دادیم
وطن خویش را به قُم دادیم

اختر بخت ما به زیر آمد
ملتی ، اُمتی حقیر آمد

حال چندی ست خائف و خواریم
مملکت را به دین بدهکاریم

شیخی ی شیخمان نبُد کافی
داد شاهی بدو هو الشافی 

تخت هم پایه گشت با منبر
تاج بنهاد روضه خوان برسر

که یکی هست و هیچ نیست جز او
وحدهُ لا اله الا هو

م.سحر
5.7.2014
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* کسانی که «بی عیب و علت» بودن ملت ایران را قبول ندارند می توانند از واژهء «کم عیب و علت» استفاده کنند. این یکی را که نمی توانند منکر بشوند!!هیچ نظری موجود نیست: