۱۳ دی ۱۳۹۳

مسافر
...........................................................مسافر


لحظه بر لحظه گره می زند این راهی ی عُمر

تا به آن لحظهء محتوم رساند خبرت
لیک درداک در آن سوی ، کسی چشم به راه
نیست تا از تو ز رَه پُرسد ، یا ازسفرت !ـ31/12/2014


هیچ نظری موجود نیست: