۱۲ فروردین ۱۳۹۴

نفت و شمشیر


..................................................................

نفت و شمشیر  

گرچه اسلام از عرب آمد پدید
حاصل آن چیست غیر از خورد و رید؟
نفت اکر پیدا نمی شد  در کویر
کی شتربان در جهان  بودی  امیر؟
کی شتربان تاج و  طوق و یاره داشت
توپ و تانک و کشتی و طیاره داشت؟
دولت  از نفت است و نامش کرده دین
غرب ، در  سودای رب العالمین
سودِ مغرب بانگ اسلامی شده ست
قدرت الله را حامی شده ست
گشته شمشیری به روی پرچمی
وحشتی افکنده  اندر عالمی
 سودِ مغرب برج و بارو ساخته ست
مُهرۀ دین در میان انداخته ست
زیر صحراهاست اقیانوس نفت
سودِ مغرب می نوازد کوسِ نفت
 با چنین  کوسی که مجذوب خداست
نعره الله و اکبر همنواست
حلقۀ توحید بر در می زنند
صیحۀ  الله و اکبر می زنند
تیغ خون افشانِ فی بأسُ شدید
حافظ  نفت  است اما بالحدید
حافظ نهب  است اسلام عرب
درکف شیخان بی اصل و نسب
دشتبانانند روی  نفت و گاز
آستینی کوته و دستی دراز
غرب ، آنان را مزیت   داده است
باج دین و معنویت داده ست
تا کلید کعبه شان در کف بود
حامی شمشیرشان مُصحف بود
 تا نشیند شیخ بر تخت طلا
سفره ها گسترده در بیت الخلا
 تا امیر مفتخواران دم به دم
هی بریند هی بینبارد شکم
خاک را خالی کند از نفت و گاز
جهل و پَستی را دهد عمری دراز
 بسته است از نفت خنجر  برکمر
گوید از اسلام  دارد این هنر


م.سحر
31/3/2015

هیچ نظری موجود نیست: