۱۸ فروردین ۱۳۹۴

صلح هسته ای حسنی با حسین اوباما


صلح هسته ای حسنی با حسین اوباما


حاصل هسته‌ها به دست آمد
در صف دشمنان شکست آمد
هسته‌هامان به بار بنشستند
دورۀ انتظار بشکستند
اتمِ ما اتم‌تر ست امروز
بشتابید، نوبر است امروز
ز لوزان آمده ست تازه و‌تر
ازکِک زرد روس رنگین‌تر
دیپلماسی نهاده است به کیف
به امانت سپرده نزدِ ظریف
شجر بیست ساله داد ثمر
پنج بر یک، رکورد زد رهبر
در امورات، گردشی فرمود
قهرمانانه نرمشی فرمود
حُسنِ صلح حسَن به یاد آورد
بد دلی بُرد و اعتماد آورد
با اوباما حسین جانی گفت
قصه در گوش کاردانی گفت
سینه را صاف و شانه خم فرمود
روی در قبله و قسم فرمود
به سر پاک ِ حیدر کرار
که دگر با اتم ندارد کار
که به سوی اورانیم نرود
به اراک و فرود و قم نرود
تحفه‌ای از نطنز نستاند
هیچ جدّی به طنز نستاند
اینچنین شد که دور وارون شد
آب سنگین ز حوض بیرون شد
سانتریفوژ‌ها زکار افتاد
اتم از چرخۀ مدار افتاد
آن عروسی که تاج نسرین داشت
از تن و جانِ خلق، کابین داشت
سینه ریز از سرشگِ بیوه زنان
گوشوار از امید پیر و جوان
غازه از خون کودکان یتیم
سُرمه از فقر و غارت وتحریم
این عروسِ به تخت بنشسته
دل به دامادِ هسته‌ای بسته
ناگهان بیویه‌ای مُطلّـقه شد
چون جواد ِ ظریف بدرقه شد
فقر ملت غنای ایشان بود
یک جهان زین غنا پریشان بود
ناگهان از غنی شدن افتاد
آرزو رفت و آبرو بر باد
خوش خوشان اوفتاد در ملت
خوش خوشانی غریب و بی‌علت
که عجب شاهکاری آوردیم
به وطن افتخاری آوردیم
نزده ست اینچنین گُلی تازه
هیچ تیمی به هیچ دروازه
آنچنان گل زده ست تیم ظریف
که شکسته ست استخوان حریف
حال ما قهرمان دورانیم
فتح اسلام و فخر ایرانیم
آن رجز‌ها که رفت، بازی بود
کارورزی و کارسازی بود
ارز‌ها گر به باد رفت چه باک؟
که به نعلین نیست استهلاک
عِرض‌ها نیز بازمی گردند
سایه‌هامان دراز می‌گردند
گر سبو‌ها شکست باکی نیست
که زخمخانه انفکاکی نیست
تا چنین با امید و تدبیریم
در کُله داری از مشاهیریم
اهل فقه‌اند خضر راه نجات
بر محمد و آل او صلوات

م. سحر
 ۵/۴/۲۰۱۵
http://msahar.blogspot.fr/

هیچ نظری موجود نیست: