۰۲ خرداد ۱۳۹۴

مناجات...................................................................................


مناجات

ای خدا پس چه شد خدایی ی تو؟
وعدۀ دورۀ طلایی ی تو ؟

زیر نام تو ظلمت است روان
به کجا رفت روشنایی ی تو ؟

گره افکنده ای به کار جهان
کو فنونِ گره گشایی ی تو؟

هیچ باقی نمانده الاّ کِبر
از کبیرانِ کبریایی ی تو

خود نبودند غیر جلادان
ره نوردانِ ادعایی ی تو

بیشتر در هوای ابلیس است
آن که شد بیشتر هوایی ی تو

کاش با ما غریبه می ماندی
اگر این است آشنایی ی تو !


ای خدا یا خدایی از سر گیر
یا دکانی به شهر دیگر گیر!


م.سحر
21/5/2015


۱ نظر:

ناشناس گفت...

خداوند کیان نگهدارت باشه من فکر کرم تنها منم که شاکی از دست این عجم نااگاه مینویسم . درود به تخمه پاک و شرف ایرانی ت . زنده باشی . راه کیان -ایران -درفش کاویان