۲۱ مهر ۱۳۹۴

حکومت اسلامی در ایران نه عامل وحدت که عامل تفرقه است/ ایران مقدم است بر ...

هیچ نظری موجود نیست: