۲۶ آبان ۱۳۹۴

دربارۀ دو مصادره و تصرف بزرگ تاریخی و مذهبی روحانیت شیعه در سال 1357

۳ نظر:

hobol گفت...

م.سحر عزیز
متاسفانه گویا برای چندمین بار راه کامنت گزاردن را بر من بسته است و این چند روز اخیر حتی نظرات دیگران را هم دیگر نمیتوانم دید . تلاشم بر این بود که در مورد آخرین شعر و هم در مورد مقاله بسیار درست و کامل تان نظری بفرستم که گویا!به لطف گویا!میسر نشد .
به همین دلیل ،اگرچه بر خلاف مرحوم ایرج،طبعم از گفتن اصلا بری نیست ، "اینقدر گویم که قربان کمال السطنه ".در مقاله مربوط به آخرین نمود تروریسم در "الباریس " حق مطلب را خیلی عالی ادا کرده اید و وظیفه انسانی روشنبینی و روشنگری را از نگاه یک هنرمند بسیار توانا ،به انجام رسانده اید . به عنوان یک خواننده،بسیار قدردان تلاش خردمندانه و متعالی شما بوده و هستم . دوستدار همیشگی نادر

hobol گفت...

م.سحر عزیز
متاسفانه گویا برای چندمین بار راه کامنت گزاردن را بر من بسته است و این چند روز اخیر حتی نظرات دیگران را هم دیگر نمیتوانم دید . تلاشم بر این بود که در مورد آخرین شعر و هم در مورد مقاله بسیار درست و کامل تان نظری بفرستم که گویا!به لطف گویا!میسر نشد .
به همین دلیل ،اگرچه بر خلاف مرحوم ایرج،طبعم از گفتن اصلا بری نیست ، "اینقدر گویم که قربان کمال السطنه ".در مقاله مربوط به آخرین نمود تروریسم در "الباریس " حق مطلب را خیلی عالی ادا کرده اید و وظیفه انسانی روشنبینی و روشنگری را از نگاه یک هنرمند بسیار توانا ،به انجام رسانده اید . به عنوان یک خواننده،بسیار قدردان تلاش خردمندانه و متعالی شما بوده و هستم . دوستدار همیشگی نادر

Mohammad Djalali Chimeh گفت...

سپاسگزار محبت شما دوست عزیز جناب نادر. پیام شما دریافت شد. محبت دارید