۰۴ خرداد ۱۳۹۵

روحانیت شیعه ایران و اسلام هر دو را به نفع قدرت سیاسی در صنف خودبه گروگان گرفته است ...

هیچ نظری موجود نیست: