۱۳ اسفند ۱۳۹۰

خاتمی داد


یک طنز کوتاه انتخاباتی برای ثبت در تاریخ


خاتمی داد

گویند کسان که خاتمی داد
رأیی که به حق ، اگر نمی داد
می کرد جناب رهبر اورا
سردستهء لشگر سپورا
گویند که رفته است و داده
یک رأی سفید فوق العاده
پس مُهر به باسنش مبارک
وآن دُمب ریاستش سه چارک

پاریس/ 12 بهمن 1390


هیچ نظری موجود نیست: