۰۱ فروردین ۱۳۹۱

نوروز نامدار / نوروز پیروزنــوروز نـامـدار


۱نوروز و نوید ِ بخت فیروزی تو

هر جا گذر آوری دل افروزی تو

آن شادی نوشونده آن دانهء شوق
درخاک نیاکان پریروزی تو

۲
نوروزی و پیک نوبهاری مارا
سرماشکنی شکوفه زاری مارا
یکسال ترا چشم به ره داشته‌ایم
تا باز نشاط ِ نوبر آری ما را

۳
ای روز بزرگ، در جهان نامت خوش
زی بستر یاس و نسترن گامت خوش
با صبر ِ بنفشه، شوق ِ سوسن، غم ِ گل
از قافلهء بهار پیغامت خوش

۴
ای خوش‌تر از آن روز کزآن خوش‌تر نیست
نوروزی و خاک بی‌تو بارآور نیست
بی‌نو شدن تو نیست شادی در ابر
بی‌شوق تو چشمه سار خـُنیاگر نیست

۵
نوروز منا زباستان می‌آیی
با خُنچهء نـَقل و داستان می‌آیی
با ما همه روزگار گو کج بازد
شادا که زکوی راستان می‌آیی

۶
نوروز منا به هفت سینت سوگند
بر نوشــدن ِ نـوآفرینت سوگند
یکسان نِگــَرد به کـُفر و دین دیدهء تو
از دین به صفــا تری به دینت سوگند

۷
نام تو و طرف جویبار و لب کشت
یاد تو و طرح باغ و تصویر بهشت
هم برلب «اهل دین» رود در مسجد
هم برلب «اهل کفر» در کنج ِ کِنشت

۸
خوش‌تر ز هزار گنج و نقدینهء ما
نوروزی و نامــدار ِ دیرینهء ما
شادآ که صفای قدمت می‌ستـُرد
گـَرد از دل ما و زنگ از آئینهء ما


……………………………

نــوروز پـیـــــروز


نوروز
روز نو
روزی برای زیستن
روزی برای عشق
روزی برای دانش و آبادی
روزی برای انسان
روزی برای آزادی! ـ
نوروزِ روزگار
سرشار باد از شادی
دور ازهجوم و رخنهء ظلمت
دور از حضور بیدادی! ـ
نوروز دیگری ست جهان را
وین جاودان امید
پیوسته سربلند و روان باد: ـ
انسان ز بند و حلقهء بیداد رَسته باد! ـ
باغ و بهار میهن و همسایه
شاد وشکوه‌مند و شکوفان
در دست ِ صلح و دوستی از هرسو
گل دسته دسته باد
دشمن شکسته باد
زنجیر خسته باد
یاران و رهسپاران را
زی سرزمین مهر
زی آستان آزادی
زی نام سربلندی
دیوارهای گول و سمج
محو و گسسته باد
ویران حصار ناحق باد
گسترده باد آفاق
چشم ِ روان گشوده
فضا پرفروغ باد
جهل از جهان گریزان
دلتنگ باد تاریکی
قحطِ دروغ باد! ـ
شادی نشسته باد
گل دسته دسته باد
زنجیر خسته باد
دشمن شکسته باد
نوروز
روز یاران
بیداران
روز امیدواران
بر ما، من وتو بر اوبر ایشان

شاد و خجسته باد! ـ


.................

http://msahar.blogspot.fr/


۱ نظر:

ناشناس گفت...

با درودى بيکران بر استاد واديب وشاعر بزرگ ايران زمين وتبريک سال وعيد ونوروز اميدوارم که تا هميشه سالم ودست بقلم باشيد در يک کلام اشعارتان چون از دل برآمده بر دل وجان مى نشيند من عاشق اشعارتان هستم پاينده باشيد