۱۵ فروردین ۱۳۹۱

اعتراف


اعترافتوقیف محموله داروی اعتراف گیری به مقصد ایران در گمرک آلمان
گمرک آلمان در بن از صادرات ۵/ ۲ کیلو داروی اعتراف‌گیری "تیوپنتال" به ایران جلوگیری کرد. این محموله که تحت عنوان دارو راهی ایران می‌شد، از جمله می‌تواند در بازجویی و اعتراف‌گیری مورد .استفاده قرار گیرد.  
از اخبار مطبوعات فارسی زبان

پس از خواندن این خبر درد ناک چند سطر زیر تحریر افتاد

..............................................................

ـ«
اسلام» که اعتراف می گیرد
از معجزهء شیاف می گیرد

کپسول پتاسیم ز روسستان
با خنجر بی غلاف می گیرد

از آلمان شربت ّ «تیوپنتال» ـ
وز لندن قرص ِ ناف می گیرد

از چین روش ِ دریدن ِ پاچین
پنهانی و در لفاف می گیرد

داس از کرهء جنوب می آرد
تیغ ازونزوئلاف می گیرد

داروی نظافتش زپاکستان
ناپاکی ی هردوکاف می گیرد

در مصرف داروی روان گردان
گـَرد از سر کوه قاف می گیرد


ـ « اسلام عزیز»گشته دارو ساز
می سازد و اعتراف می گیرد

....................................
پانزدهم فروردین 1391
ـ پاریس / م.سحر
....................................
یادداشت :
پیداست که واژه اسلام و اسلام عزیز در ابیات بالا نمایانگر حکومتی ست که  سی و سه سال است فرزندان ملت ایران را شکنجه می کند

هیچ نظری موجود نیست: