۱۶ دی ۱۳۹۱

پیام کاوه آشوری برای «عمو سیروس»:این پیام سوگوارانه را دوست عزیزم  کاوه آشوری در  اندوه  « عمو  سیروس »  ش  نوشته  و از  راهی دور به  پاریس فرستاده است ، همراه با تصویری از  پدر و عمو در کنار دو فرزند نوجوان خودش سیروس و داریوش. برای غمی که در تنهایی و شهری دوراین روزها  با او همراه است و میدانم تا چه اندازه ژرف است ، به او تسلیت می گویم 


پیام کاوه آشوری برای «عمو سیروس»

مرد صاف بود در مهرورزیدن، در انسانیّت، ودر خشم گرفتن!

ازآن گوهر کمیابی بود که هوشمندی و رادی، 
بزرگمنشی و سادگی، فرهیختگی و وقار، و جدیت و جوانمردی را به هم می‌آمیزد.

دوستی وفادار بود و در عالم نظر تیز و باریک‌بین، و به شرف و بزرگواری سخت حساس.

و بزرگ ماند تا آخرین نفس، به رغم بیدادهایی که در زندگی بر او رفت و به رغم تقدیری که می‌بایست دگرگونه می‌بود.

«عمو جان» ، آرام بیارام! سیروس‌های دیگر هستند که یاد تو را زنده خواهند داشت. 

کاوه

متن فرانسه


L’homme était pur. Dans sa tendresse, dans son humanité, dans sa colère 

De cette substance rare qui associe intelligence et cœur, grandeur et simplicité, culture et élégance, sévérité et générosité.

Fidèle dans l’amitié, pointilleux à l’extrême dans ses raisonnements, l’homme avait un sens aigu de l’honneur et de la grandeur. 

Et, grand, il le fut jusqu’au dernier souffle malgré les injustices de la vie, malgré un destin qui aurait dû être autre. 

هیچ نظری موجود نیست: