۲۸ خرداد ۱۳۹۲

فصل عقلانیت و سواد
 
فصلِ عقلانیت و سواد
                            

مجلس ایران پیروزی روحانی را 
آغاز «فصل جدید بر پایه عقلانیت و سواد» خواند
بی بی سی 
..........................................

اَیُهااَلاُمّتِ  ندید  بَدید

چه خوش آغاز گشت  فصلِ  جدید

بی سوادی و فتنه رفت ازیاد

فصلِ عقلانیت رسید و سواد

خریت رخت ازین جهان بربست

گاری دیگری بر آن خر بست

دیگر آن نوچۀ  ولایتِ  امر

بار خود برُد  تا نهایتِ  امر

آن که با رهبری صفا  می کرد

هالۀ  نور جا به جا  می کرد

رفت و بی عقلی و بلاهت رفت

آنهمه پستی و وقاحت رفت

این زمان فصلِ  شیخِ روحانی ست

جنس متمازِ  اصلِ  سمنانی ست

دستِ  ارباب مصلحت بوده ست

میر ِ شورای امنیت بوده ست

از سوی رهبری نماینده 

بختِ او بوده است پاینده

بارِ عقلانیت به دوش وی است

حلقۀ  رهبری به گوش وی است

نظر از همّتِ  نبی دارد

دکترای تقلـُبی دارد

مخزن یاری و وداد بود

کیسۀ  دانش  و سواد بود

هیچ خالی نبندد آن پُری اش

از گلاسکو رسیده دکتری اش

راستی را که فصلِ عقل آمد

موسم بحث و فحص و نقل آمد

خاتمی با تمدنش به بغل

آمد و گفت : رفت لایعقل

کوسه از زیرِ موج ِ آشفته

سربرآورد و شُسته و رُفته

گفت : به به ! چه انتخابی شد

انقلابی در انقلابی شد

چه دموکراسیِ قشنگی بود

که نه نیرنگی و نه رنگی بود

من خودم را دموکراسی کردم

گشتم و خوب وارسی کردم

دیدم از من سر است روحانی

در دموکراسی مسلمانی

گفتم او را رئیس باید کرد

حسرت انگلیس باید کرد

حال،  فصلِ سواد آوردیم

ظلم بُردیم و داد آوردیم

خو ش برو پیکر است و خوش جامه

عقل دارد میان عمّامه

یک دموکرات آکبند است او

کارورز است و کارمند است او

نه بر اوهست لکۀ  پیسی 

بشنوید از جناب بی بی سی

 

م.سحر
پاریس 
19/6/2013


هیچ نظری موجود نیست: