۲۱ شهریور ۱۳۹۲

ای کاش یکی ز مصریان بودم
..............................................................................

در اخبار بود که دولت مصر پنجاه و پنج هزار
  واغظ را از پیشنمازی منع کرده است
این شعر را با الهام ازین خبر مسرت بخش 
و امیدوارکننده برای بشریت سرودم
ای کاش...
............................


ای کاش یکی زمصریان بودم
افراخته سر در این جهان بودم

استاده برابر بداندیشان
چون ملت مصر ، پهلوان بودم

تسلیم خرافه گر نمی گشتم
بر اهلِ خرافه بدگمان بودم

تقدیر به جهل وانمی هشتم
خود هادی خود به کاروان بودم

خنجر به کف عدو نمی دادم
آزاد ز مشربِ عوان بودم

نامردم پَست را به منبر بر
نی چشم و نه گوش و نی زبان بودم

کشور به حرامیان نمی دادم
بر میهن خویش پاسبان بودم

استاده دلاورانه در میدان
با پیرِ خِرَد دلی جوان بودم

دین عقل و شرف نمی ربود ازمن
آسوده ز حُکمِ آسمان بودم

با راهزنان سفر نمی کردم
جان بر کف و تکیه بر کمان بودم

اسلام سیاسی ام نمی فرسود
زین خدعه و ننگ در امان بودم

من نیز که اهلِ خاکِ ایرانم
ای کاش یکی ز مصریان بودم

م.سحر 12/9/2013

هیچ نظری موجود نیست: