۲۷ شهریور ۱۳۹۲

نرمش قهرمانانه


................................................................................

نرمش قهرمانانه

آن شنیدم امام خامنه‌ای
خوش امامانه چرخشی کرده است
ملهم از صلح صائبِ حَسنی
کار شیرین و دلکشی کرده ست
تا اوباما شود بدو مایل
نعل وی را در آتشی *کرده ست
بند شلوار دیپلماسی را
قفل بر کنده و کشی کرده است
جام زهری به شهدی آلوده ست
قهرمانانه نرمشی کرده ست !
گویی آن شعله‌های ثار الله
خوش گرایش به خامشی کرده ست
بعدسی و چهار سال شعار
نعره زن میل چاوشی کرده ست
در جماران به روی بام شده ست
صوت خود را سفارشی کرده ست

زده در شور و خوانده در ماهور
که ز اُمّ القرا بلاشد دور
چوب بر طبل بسته باد به بوق
تا شود عرش کبریا مسبوق :
که پس از این به حکم رهبر ما
مرگ بر دشمنان آمریکا

...........................................
نعل در آتش کردن، یکی از شیوه‌های جادوگران برای جلب محبت بوده است.                               *     
گویا نام کسی را که می‌خواسته‌اند به طرف خود جلب  و جذب کنند  بر نعلی می‌نوشتند و در آتش می‌انداختند.
م. سحر
۱۸/۹/۲۰۱۳

هیچ نظری موجود نیست: