۰۷ خرداد ۱۳۹۳

بفروش ، اما به من نه!


بفروش ، اما به من نه!


ای درخورت جز کفن نه
دین داری ، اما وطن نه !
دردا که از رادمردان
یک تار ِ مویت به تن نه
افسوس کز رهنمایان
جز رهنمات ، اهرمن نه!
داری به کف تیشه ، اما
اندیشۀ کوهکن نه !
کینت به گُلبوته لیکن
مِهرت به سرو چمن نه
ویرانگری پیشه داری
اما سرِ ساختن نه
ای تاجرِ دینِ مردم
بفروش ، اما به من نه !

م.سحر

27.5.2014 

هیچ نظری موجود نیست: