۰۹ خرداد ۱۳۹۳

مرد خدامـــردِ خــــدا
بی برگ و باری و خوش در
بی ریشگی ریشه داری
بر گِردِ مرگ و تباهی ست 
گر فکر و اندیشه داری 
در قصدِ جان درختان 
بر دستِ دین تیشه داری 
مردخدایی ولیکن
اهریمنی پیشه داری


م.سحر
19.5.2014

هیچ نظری موجود نیست: