۰۶ مرداد ۱۳۹۳

بی ثمران


...............................................................................


بی ثمران

در اوصاف آن گداسیرتانی که شعر و شرافت قلم و ذوق و هنر را به ارباب بی‌مروت دنیا می‌فروشند
.................................................................

بر گردن است بی‌ثمریشان وبالشان
باشد که رحمت آوری‌ای دل به حالشان
اینان که این دوروزه به میدان درند خوش
قُبحِ کمال بسته به حُسنِ جمالشان؛
الا به راهِ زر نرودشان خرِ مراد
الا به گِرد سیم نچرخد خیالشان
عزّت به فضله‌ای نبَرد‌های و هویشان
دانش به عطسه‌ای نخَرد قیل و قالشان
آن رخت و پخت و خلعت و سوغات و سور و سات
رونق نمی‌دهند مگر بر مبالشان
آینده گور کنده به نام و نشانشان
اکنون نشانده دیده به راهِ زوالشان
گویی نبوده‌اند مقیمان ِ این دیار
گویی شرف نداده به گیتی مجالشان
زیرا نبسته جز به دنائت امیدشان
زیرا نبوده جز به فریب اتصالشان
مرغان خانه‌اند که مقراضدارِ جور
داده ست آب و دانه و چیده ست بالشان
وینگونه بُرده است زمینشان به کامِ لعن
وینگونه داده دستِ زمان گوشمالشان

این بی‌نوا بُنان نگونبختِ تلخ بر
الا به خاک ظلم نروید نهالشان
خواهد زمانه داد ازین تختگاهِ کِبر
بی‌شک به ذلّتِ ابدی انتقالشان

م. سحر
پاریس ۲۸/۷/ ۲۰۱۴


هیچ نظری موجود نیست: