۱۰ آبان ۱۳۹۴

در باره کشتار اخیر مجاهدین در پایگاه لیبرتی در عراق
  • در باره کشتار اخیر مجاهدین مقیم پایگاه لیبرتی در عراق

  • کشتار مجدد افراد بی سلاح مجاهدین در پایگاه لیبرتی عراق یعنی در جایی که قاعدتا می باید زیر چتر حمایتی و امنیتی ایالات متحده آمریکا قرار داشته باشد نشان می دهد که جنایتکاران از همه سو دست در دست یکدیگر دارند. نه آمریکایی ها پناه دهندگان جوانمر و انسانیت مداری هستند و نه عراق کشوری ست که ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بتوانند بدون مخاطره زیر سقفی در یک اردوگاه نظامی به ادامه زندگی قادر باشند هرچند در این اردوگاه نظامی پرچم آمریکا در اهتزاز بوده باشد.
  • یک نکته دیگر هم آن است که واقعا نمی شود دانست و هرگز ایرانیان نفهمیدند که چرا رهبران مجاهدین خلق در نگاه داشتن این نیروهای بی سلاح و بی دفاع در آن جهنم مین کاری شده و پرخطر اصرار می ورزند و چرا آنها را از این فضای مرگبار به جای دیگری کوچ نمی دهند؟ 
  • آیا این همان سازمانی نیست که از سال 1360 به بعد زیر آنهمه فشار توانسته است بسیاری از نیرو های خود را از خانه های تیمی به آن سوی مرز های حکومت اسلامی ببرد؟ چرا همین کار را با این افراد بخت برگشتۀ خود نمی کند؟ 
  • چرا رهبران مجاهدین لیبرتی را به قصد جایی امن تر از افراد بی دفاع و ناتوان خود خالی نمی کنند؟ 
  • آیا باز هم ایدئولوژی خسرانبار شهادت شیعی ست که همچون گذشته تخیلات موهوم سردمداران این سازمان را تغذیه می کند و بدینگونه به کرات امکان و فرصت جنایت را به جنایتکاران می دهد ؟ 
  • به هرحال این حمله سرشار از جبن و جنایت و ناجوانمردی می باید از سوی همگان محکوم شود و نیز می باید  !از رهبران مجاهدین خواسته شود که اینهمه با جان افراد و نیروهای تشکیلاتی خودشان بازی نکنند 
  • آیا گردانندگان تشکیلات مجاهدین در این زمینه به اندازه کافی احساس مسئولیت کرده و می کنند؟


م.سحر
پاریس
31.10.2015

هیچ نظری موجود نیست: