۱۸ دی ۱۳۹۷

سه شعر از م.سحر (حق مسلم، اتم در بسته های سوهان و...)

هیچ نظری موجود نیست: